جزییات موسسه

Croatian Forest Research Institute
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۶۶۷۶
طول جغرافیایی
۱۵٫۶۴۳۴