جزییات موسسه

National Bureau of Plant Genetic Resources
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۸٫۳۲
طول جغرافیایی
۷۷٫۱۲