جزییات موسسه

Central Rice Research Institute
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۰٫۲۶
طول جغرافیایی
۸۵٫۵۶