جزییات موسسه

All India Coordinated Research Project on Soybean
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.nrcsoya.com
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۹
طول جغرافیایی
۷۹٫۲۸