جزییات موسسه

S.K. University of Agriculture and Technology
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۴
طول جغرافیایی
۷۶