جزییات موسسه

Central Tuber Crops Research Institute
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۸٫۳
طول جغرافیایی
۷۶٫۹۵