جزییات موسسه

National Research Centre for Groundnut
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.nrcg.res.in
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۱٫۳۲
طول جغرافیایی
۷۰٫۳۲