جزییات موسسه

Central Potato Research Institute
کد موسسه
IND029
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
31.02
طول جغرافیایی
77.09