جزییات موسسه

Central Potato Research Institute
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۱٫۰۲
طول جغرافیایی
۷۷٫۰۹