جزییات موسسه

Central Institute for Subtropical Horticulture
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.cishlko.org
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۶٫۵
طول جغرافیایی
۸۰٫۵۴