جزییات موسسه

Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth-Rahuri
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.mpkv.mah.nic.in
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۹٫۲۶
طول جغرافیایی
۷۴٫۴۲