جزییات موسسه

Tamil Nadu Agricultural University
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۹٫۱۲
طول جغرافیایی
۷۷٫۵۵