جزییات موسسه

Vivekananda Parvatiya Krishi Anusandhan Sansthan
کد موسسه
IND072
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
http//vpkas.nic.in
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
29.36
طول جغرافیایی
79.4