جزییات موسسه

All India Coordinated Research Project on Rapeseed and Mustard
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۹٫۱
طول جغرافیایی
۷۵٫۴۵