جزییات موسسه

All India Coordinated Small Millets Improvement Project
کد موسسه
IND087
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
12.58
طول جغرافیایی
77.35