جزییات موسسه

All India Coordinated Small Millets Improvement Project
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۲٫۵۸
طول جغرافیایی
۷۷٫۳۵