جزییات موسسه

All India Co-ordinated Project on Groundnut
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.nrcg.res.in
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۱٫۳
طول جغرافیایی
۷۰٫۳