جزییات موسسه

Indian Institute of Sugarcane Research
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.iisr.nic.in
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۶٫۵۵
طول جغرافیایی
۸۰٫۵۴