جزییات موسسه

Department of Plant Breeding, Genetics and Bio-Technology-PAU
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.pau.edu
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۰٫۵۶
طول جغرافیایی
۷۵٫۵۲