جزییات موسسه

College of Horticulture, Kerala Agricultural University
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۰٫۳۷
طول جغرافیایی
۷۶٫۱۴