جزییات موسسه

Central Institute for Cotton Research
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۱٫۰۳
طول جغرافیایی
۷۹٫۰۵