جزییات موسسه

Seed and Plant Improvement Research Institute
کد موسسه
IRN001
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۵٫۴۸
طول جغرافیایی
۵۰٫۵۸