جزییات موسسه

Weizman Institute of Science
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۱٫۹۰۴۵۰۵
طول جغرافیایی
۳۴٫۸۰۸۳۴۱