جزییات موسسه

Istituto di Genetica Vegetale, Consiglio Nazionale delle Ricerche
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۱۲
طول جغرافیایی
۱۶٫۸۷
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
lentil
sorghum
chickpea
سایر
۴
نامشخص
۱۲۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
۱۳۵
garden pea
۷۷
barley
۲۴
emmer wheat
۱۱
lentil
۷
سایر
۴۹
نامشخص
۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Pisum
Hordeum
Lens
Sorghum
سایر
۴۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum turgidum
Pisum sativum
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Lens culinaris
سایر
۴۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020