جزییات موسسه

Experimental Institute for Floriculture
کد موسسه
ITA031
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Osteospermum
Alstroemeria
Gypsophila
Lilium
Asparagus
سایر
1
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Osteospermum spp
Alstroemeria sp.
Gypsophila repens
Lilium ibrido
Asparagus virgatus
سایر
1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
26 September 2017