جزییات موسسه

Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali (Coltivazioni Arboree)
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۲۴
طول جغرافیایی
۱۱٫۵۳