جزییات موسسه

Department of Biology Applied to Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Udine
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۰۴
طول جغرافیایی
۱۳٫۱۴