جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di Acireale
کد موسسه
ITA226
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
37.52204
طول جغرافیایی
15.06868
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
نامشخص
606
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
durum wheat
887
sweet orange
232
lemon
111
Ponkan mandarine
63
clementine
39
سایر
161
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Citrus
Poncirus
Fortunella
Microcitrus
سایر
6
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum turgidum
Citrus sinensis
Citrus limon
Citrus reticulata
Citrus clementina
سایر
161
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1200
900
600
300
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,493 عبارت است از 4.19. نمره کمینه 3.85 و نمره بیشینه 5.25 است.