جزییات موسسه

International Plant Genetic Resources Institute
کد موسسه
نوع
CGIAR
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۷۷
طول جغرافیایی
۱۲٫۲۳