جزییات موسسه

Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura, Roma
کد موسسه
ITA349
کشور
افزونه‌ها در Genesys
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
299
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Triticum turgidum
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
26 September 2017