CREA-IT-RM ITA385

CREA-Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, sede di Roma

رکوردها در Genesys:

520

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نامشخص
520

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 520 معادل ‎5.96‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.85‎ و حداکثر امتیاز ‎7.15‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت