جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo, sede di Monsampolo del Tronto
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۲٫۵۳
طول جغرافیایی
۱۳٫۴۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Chili pepper
۲۵
Artrichoke
۱۳
melon
۸
Bitter cucumber
۱
bottle gourd
۱
سایر
۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Capsicum
Cynara
Cucumis melo
Capsicum Chinense
Citrullus colocycinthis
سایر
۳
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Capsicum annuum
Cynara scolymus
Cucumis melo sp.
Capsicum Chinense sp.
Citrullus colocycinthis sp.
سایر
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 51 عبارت است از 6.26. نمره کمینه 5.45 و نمره بیشینه 6.75 است.