جزییات موسسه

National Research Institute of Vegetables,Ornamental Plants and Tea
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۵
طول جغرافیایی
۱۳۷