جزییات موسسه

Laboratory of Plant Breeding, Faculty of Bioresources, Mie University
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۵٫۰۵
طول جغرافیایی
۱۳۷