جزییات موسسه

Fruit Trees Research Station, Kuchinotsu Branch
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۲٫۳۸
طول جغرافیایی
۱۳۰٫۱