جزییات موسسه

Faculty of Agriculture, Institute for Gene Resources, Kyushu University
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۳٫۳۹
طول جغرافیایی
۱۳۰٫۲۱