جزییات موسسه

National Agricultural Research Center for Hokkaido Region
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۳٫۰۵
طول جغرافیایی
۱۴۱٫۲۱