جزییات موسسه

Coffee Research Foundation (Coffee Board of Kenya)
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱٫۰۹
طول جغرافیایی
۳۶٫۵۷