جزییات موسسه

Agricultural Research Centre - Katumani
کد موسسه
نوع
Parastatal
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱٫۵
طول جغرافیایی
۳۷٫۲۵