جزییات موسسه

International Livestock Research Institute
کد موسسه
نوع
CGIAR
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱٫۲۷
طول جغرافیایی
۳۶٫۷۲