جزییات موسسه

Field Crops Research & Development Institute
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.agridept.gov.lk
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۸٫۱۱۱۶
طول جغرافیایی
۸۰٫۴۶۷