جزییات موسسه

Regional Agricultural Research and Development Centre, Makandura
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.agridep.gov.lk
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۷٫۳۲۵
طول جغرافیایی
۷۹٫۹۹۳۴