جزییات موسسه

Horticultural Research Farm Pasyala
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۷٫۱۵
طول جغرافیایی
۸۰٫۱۳۰۸