جزییات موسسه

Regional Agriculture Research and Development Centre, Bandarawela
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.agridep.gov.lk
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۶٫۸۱۹
طول جغرافیایی
۸۰٫۹۷۸۹