جزییات موسسه

Plant Genetic Resources Centre (conservation, evaluation, data management)
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
agridept.gov.lk
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۷٫۲۷
طول جغرافیایی
۸۰٫۶