جزییات موسسه

Agricultural Research Station, Girandurukotte
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.agridep.gov.lk
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۷٫۴۶۲۹
طول جغرافیایی
۸۱٫۰۱۷۵