جزییات موسسه

National Fruit Varieties Conservation Center
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۷٫۲۹۱۱
طول جغرافیایی
۸۰٫۶۸۹۹