جزییات موسسه

Lesotho National Plant Genetic Resources Centre
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۲۹٫۳۶۳۵۲۹
طول جغرافیایی
۲۷٫۵۱۴۳۶۹