جزییات موسسه

Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.fofifa.mg
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۸٫۵۷
طول جغرافیایی
۴۷٫۳