جزییات موسسه

Station de Recherche Alaotra, FOFIFA
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.fofifa.mg
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۷٫۸۳۳۲۱۸
طول جغرافیایی
۴۸٫۴۱۶۶۲۸