جزییات موسسه

Station de Recherche Mangatsa-Mahajanga, FOFIFA
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.fofifa.mg
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۵٫۶۹۲۱۴۹
طول جغرافیایی
۴۶٫۳۳۳۶۸۶