جزییات موسسه

Stations de Recherche Ilaka-Est, Kianjavato et Sahambavy, FOFIFA
کد موسسه
MDG021
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.fofifa.mg
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۲۱٫۳۸۰۲۳۶
طول جغرافیایی
۴۷٫۸۶۶۸۱۵